Parafia pw. Św. Elżbiety w Jutrosinie

ul. Tadeusza Kościuszki 11
63-930 Jutrosin

tel.  65 5471 409

Historia

KSIĘŻA JUTROSIŃSCY1

I. PROBOSZCZOWIE

 1. JAN [- 1420 -]

 2. MARCIN [- 1430 – 1432 -]

 3. STANISŁAW [- 1444 -]

 4. PIOTR KUCZYŃSKI [- 1482 -]2

 5. ...

 6. KAZIMIERZ JEMIEŁKOWSKI [2 września 1639 –1661 -]

 7. WAWRZYNIEC GABRYCKI [-1678-]

 8. ŁUKASZ JARCZEWSKI [- 1684 -]

 9. ANDRZEJ CHIRUCKI [1690 - ]

 10. WAWRZYNIEC KRZEMIENIEWSKI [ - 16 LAT -]

 11. WOJCIECH MIKOŁAJ IDOWSKI [- 1737†]

 12. ALEKSANDER KIERZYŃSKI [-1742-]

 13. AUGUSTYN LEYDLIC [- 2 stycznia 1756 -]

 14. JÓZEF GOGOLEWSKI [9 kwietnia 1766 – 22 lutego 1803†]3

 15. DOMINIK DRWĘSKI [1804 – 20 stycznia 1820†]4

 16. GASPAR GRZEMBKE [6 czerwca 1821 – 27 czerwca 1826†]5

 17. KSAWERY PŁACHCIŃSKI [1827 – 1850]6

 18. MICHAŁ WITKOWSKI [1850 – 1860]7

 19. ANTONI SMITKOWSKI [27 września 1860 – 1871†]8

 20. HERMANN JOSEF RIEDEL [1871 – 1902†]9

 21. FRANCISZEK DRATWA [1902 – 1941†)

 22. MICHAŁ STRÓŻYŃSKI [1945 – 1958†]

 23. LEON BOLESŁAWSKI [1959 – 1977†]

 24. LEON SUFRYD [1977 – 1998†]

 25. ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI [1998 – 2003]

 26. KAZIMIERZ BIAŁEK [2003 - 2013†]

 27. TADEUSZ  JASKUŁA  [2013 - ...]

 

II. ALTARZYŚCI

 

 1. WOJCIECH Z OSTROWA [1640 -]

 2. WALENTY ROSZKIEWICZ [- 1648 - 1701 -]

 3. JAKUB BĘTLICKI [-1661-1667-]

 4. KASPER GORCZYŃSKI [- 1719 -]

 5. KAZIMIERZ JARCZEWSKI [- 1724 – 1733 -]

 6. JAN KUSZEWSKI [- 1758 – 1771 -]

 7. ANTONI LEŚNIEWSKI [1778 – 1793: połączenie altarii z beneficjum jutrosińskim]

 

 

III. WIKARIUSZE

 

 1. JAN JĘDRZYK [1. VII. 1929 -]10

 2. BANASZAK

 3. MIKOŁAJCZAK

 4. ANTONI CHILOMER

 5. ZYGMAŃSKI11

 6. JAN JANKOWSKI

 7. WENANCJUSZ BARANIAK

 8. BOLESŁAW JAROSZ

 9. MARIAN SKOMRO

 10. ZYGMUNT KRYSMALSKI

 11. MARIAN DOMINICZAK

 12. ROMAN PTAK

 13. BOGDAN HANCYK

 14. JARZY SZRAMA

 15. WŁODZIMIERZ LISEK

 16. TADEUSZ FOŁCZYŃSKI

 17. KRZYSZTOF PAWLICKI

 18. STEFAN NOWACKI

 19. MAREK SZUKALSKI

 20. EUGENIUSZ LEOSZ

 21. PRZEMYSŁAW PRĘDKI

 22. ANDRZEJ SZUDRA

 23. DARIUSZ KMIECIAK

 24. BOGDAN KASPEREK

 

IV. KSIĘŻA Z PARAFII JUTROSIŃSKIEJ

 

 1. MACIEJ KOZIEŁEK z Jutrosina, altarzysta altarii Wniebowzięcia NMP i Wszystkich Świętych w katedrze poznańskiej w ll. 1482 - 148712

 2. PIOTR z Jutrosina, w 1610 r. proboszcz w Biezdrowie (gmina Wronki)13

 3. SZYMON JABCZYŃSKI, ur. 13 października 1781 w Jutrosinie, zmarł 27 grudnia 1837 w Ołoboku14.

 4. FRANCISZEK KOMOROWSKI (św. 1924)

 5. STEFAN KOMOROWSKI (św. 1938)

 6. FELIKS CHWIAŁKOWSKI OFM ( św. 9 kwietnia 1955)15

 7. JERZY SZCZEPANIAK (ur. 1947 w Grąbkowie, św. 1978)

1 W nawiasie kwadratowym podano daty sprawowania urzędu. Często jednak nie znamy dokładnie ram chronologicznych, lecz tylko poszczególne lata pełnienia urzędu, wówczas data poprzedzona jest myślnikiem lub myślnik umieszczony jest za datą.

2 W Latach 1473 – 1512 Piotr z Kuczyny Kuczyński herbu Boruta był altarzystą Altarii św. Jakuba, Łazarza i Marty w katedrze poznańskiej, J. Nowacki, Dzieje …, s. 299

3 J. Łukaszewicz, op. cit., s. 96, S. Jędraś, op. cit., s. 67 podaje, że władze pruskie aresztowały ówczesnego burmistrza Jutrosina Walentego Zatorskiego i proboszcza Józefa Gogolewskiego. Informację tę zaczerpnął autor z pracy W. Sobisiaka, Dzieje ziemi rawickiej, Poznań 1967, s. 231; zob. J. Wąsicki, Powstanie kościuszkowskie w Wielkopolsce, „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza”, t. II, z. 1, s. 64. Data śmierci podana na http://teki.bkpan.pl/index_regesty.html . Ksiądz Gogolewski został pochowany 25 lutego 1803 r . w kościele.

4 Zob. http://www.bkpan.poznan.pl/htbins/osoby.pl oraz http://teki.bkpan.poznan.pl . Ksiądz Drwęski zmarł na paraliż w wieku lat 60 – ciu.

5 Archiwum Parafii Św. Elżbiety w Jutrosinie, sygn. A/I/2/1821.

6 Ibidem, A/II/6/1827

7 Ibidem, A/I/7/1850

8 Ibidem, A/II/8/1842

9 Ibidem, A/II/5/1871

10 Urodzony w 1903 r., rozstrzelany przez hitlerowców 8 września 1939 r. http://www.filipini.poznan

11 Urodzony 12 czerwca 1889 w Żerkowie, święcenia kapłańskie 1 marca 1914, http://buk.wolfnet.pl

12 J. Nowacki, op. cit., s. 364 – 365