Parafia pw. Św. Elżbiety w Jutrosinie

ul. Tadeusza Kościuszki 11
63-930 Jutrosin

tel.  65 5471 409

 DZ

DATA

KS.

GODZ.

INTENCJE  MSZALNE

 Nd.

    24.01.

      T

7:30

+ Mariannę w 5 r. śm. Franciszka i Józefa Walorskich, Grzegorza Staśkiewicza, Jadwigę Janiak i zm. z tych rodz.

       J

9:30

+ Zofię Szklarz w 19 r. śm. i zm. z rodz. Brodów, Organistków, Wybierałów, Gilów, Latusków, Dudów, Tatarków, Kolibabków i Zenona Kupczyka oraz          Ks. K. Białka i duszę w czyśćcu cierpiące

      T

9:30

+ Jadwigę, Edmunda, Bożenę, Czesława, Mariannę, Feliksa, Stefana Łysikowskich, Stanisławę i Mariana Wawrzyniaków i Henryka Niwczyka

     St.

9:30

+ Stanisława w 7 r. śm. Marię Sędłak i zm. z rodz.

      T

  11:00

+ Zofię, Edmunda, Stanisława Wyrwa (z ok. Dnia Babci i Dziadka)

     St.

  11:00

+ Franciszka, Andrzeja Stachowiak, Genowefę i Antoniego Krzyżosiak, Martę Hauza i zm. z rodz.

       J

  16:00

+ Anielę Figaniak (greg)

     St.

  16.00

+ Weronikę w 29 r. śm. i Andrzeja Czeszlów, Krystynę, Katarzynę, Andrzeja, Marka Krzyżoszczaków, Władysława i Grzegorza Lipińskich i zm. z rodz.

   Pn.

     25.01.

      T

   17:00

+ O Miłosierdzie Boże dla Wincentego Kowalskiego

       J

   17:00

+ Anielę Figaniak (greg)

     St.

17:00

+ Leszka i Joannę Dworniczak; Annę i Tomasza Woźnych; Jana i Stanisławę Robaszyńskich; Edmunda i Jadwigę Łysikowskich

    Wt.

      26.01.

      T

   17:00

+ Helenę w 18 r. śm. i Antoniego Juskowiaków

      J

   17:00

+ Anielę Figaniak (greg)

    St.

17:00

+ Marka Tyczyńskiego w 5 r. śm. oraz Andrzeja Tyczyńskiego w 15 r. śm.

   Śr.

     27.01.

      T

   17:00

+ Anielę Figaniak (greg)

     St.

   17:00

+ Zofię Wyrwę w 30 dzień po śm.

   Cz.

      28.01.

      T

17:00

+ Mariannę, Jana, Marka Konopków i zm. z rodz.      Godz.18.oo  + Anielę Figaniak (greg)

       J

   17:00

+ Krystynę, Stanisława Kulawskich, Stefana Matysiaka i zm. z rodz.

Pt.

 

 

 

      29.01.

 

       J

17:00

+ Anielę Figaniak (greg)

     St.

17:00

+ Katarzynę w r. śm. Edmunda i Henryka Bartkowiaków, Jana i Stanisławę Misiek, Romana Kasprzaka, Józefa i Stanisława Domanieckich i zm. z rodz. 

      T

 

   17:00

 

+ Kazimierza Fassę – od rodz. Rogosz z Dziadkowa

+ Huberta Przewoźnego – od Włodzimierza z rodz.

+ Grzegorza Staśkiewicza – od rodz. Czardyban z Niemiec

+ Kazimierza Łysikowskiego – od wnuka Mariana z żoną i dziećmi

+ Michała Guziołka – od szwagra Jana z rodz. z Rogożewa

+ Monikę Nowak – od Bożeny i Józefa Turbańskich i r. Matysiak z Babkowic

+ Jana Gila – od rodz. Malchrzyckich

+ Stanisława Snelę – od Krystyny i Stefana Czeszlów z St. Sielca

+ Jerzego Bątkiewicza – od Geni Kamińskiej

+ Stanisława Brzeskota – od Andżeliny Roszak

+ Stefana Wawrzyniaka – od Janiny Andrzejak i Aldony Szumny z Milicza

+ Jadwigę i Bogdana Dopierałów –od rodz. Klików

+ Mariusza Matysiaka – od rodz. Jasiczaków z Nepomucenowa

+ Władysławę Hordziejewicz – od bratanicy Wiesi z rodz.

+ Bożenę Grzywaczewską – od pracowników Zakładu Wędliniarskiego Mirosława  Grzywaczewskiego

+ Teofila Krzyżosiaka – od r. Wojtyczków z Nowego Sielca

+ Romana Stychańskiego – od Lili i Bernarda Hordziejewicz z rodz.                                                                                                                                                  

+ Leszka Rejka – od kl. VIIc z rodzicami                                                                      

+ Jana Sucholińskiego – od chrześnicy Justyny z mężem 

+ Domicelę Osińską – od wnuczki Marty z Tomaszem i Lilianą                                                                                                                                             + Andrzeja Bartkowiaka – od chrześnicy Iwony z mężem i córką

+ Stanisława Ławniczaka -  od Wiesławy Jarczyńskiej z rodz.                                                                           + Józefa Nawrota – od syna Macieja  z żoną i dziećmi                                                                                             + Juliana  Worocha – od wnuków i prawnuków                                                                                       + Jadwigę Nowacką – od siostry z mężem                                                                                   + Stanisława Stelmacha – od córki Marioli z rodz.                                                                                     + Jana Łukowiaka – od najbliższych sąsiadów z ul. Podgórnej

+ Stanisławę Szalkowską – od Tadeusza Stachowiaka z rodz.

+ Zofię Wyrwę – od syna Andrzeja z żoną z dziećmi i wnukami

+ Jana Chudego - od rodz. Chudych i Tomczaków                                                                + Stanisławę Stanisławską – od wnuków                                                          + Krystynę Waścińską – od Rafała i Anity z rodz.                                                                                     + Teodora Małygę – od córki Danuty z mężem                                                               + Jacka Maciejowskiego – od córki Małgosi z rodz.                                         + Józefa Matysiaka – od córki Iwony z mężem                                                 + Cecylię Starzyńską – od syna Leszka  

+ Ks.K.Białka i zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

    Sb.

       30.01.

      J

 17:00

+ Anielę Figaniak (greg)

     T

   17:00

+ Teresę Czeszel w 1 r. śm. Zdzisława i Katarzynę Czeszel, Annę, Jana, Mieczysława Matysiak i zm. z rodz.

     St.

   17:00

+ Teresę Kowalską w 7 r. śm. Wacława, Marię, Michała Kowalskich, Marię i Walentego Waścińskich

     St.

   18:30

  W 18 r. urodzin Damiana – o Boże bł. w dorosłym  życiu

      T

   18:30

  W 18 r. urodzin Miłosza – o Boże bł. w dorosłym życiu