Parafia pw. Św. Elżbiety w Jutrosinie

ul. Tadeusza Kościuszki 11
63-930 Jutrosin

tel.  65 5471 409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.                                

DATA

KS.

GODZ.

INTENCJE  MSZALNE

  Nd.

    26.11.

     J

 7:30

+ Jadwigę i Franciszka Grześkowiak, Katarzynę, Franciszka i Jana Adamczaków i zm. z rodz.

     T

    9:30

+ Stanisławę i Antoniego Robaków, Stanisławę, Katarzynę i Józefa Bernadków, Marię i Antoniego Jórdeczków, Stanisława i Mirosława Stanisławskich

      J

    9:30

+ Helenę i Teodora Wawrzyniaków, Stanisława Organistkę i zm. z rodz. Wawrzyniaków, Golów, Organistków, Lorków i Wójcików

     T

  11:00

+ Wacława, Martę i Barbarę Rybackich, Sławka Czeszela, Halinę Michalczak, Helenę i Antoniego Czeszelów i Irenę Bartkowiak

     T

  16:00

   W 15 r. urodzin Miłosza – dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i Boże bł. w rodzinie

     S

  16:00            

+ Pelagię Kantorską w 6 r. śm. i Stanisława Kantorskiego, Leszka Wawrzyniaka i zm. z rodz.

   Pn.

     27.11.

     T

  17:00

+ Ludomiła Herbika w 2 r. śm.

     J

  17:00

+ Kaźmierę Stolaś i za zm. rodziców

   Wt.

      28.11.

     T

   17:00

+ Wandę, Wiktora i Stanisława Pawlaków, Joannę i Jana Skrzypczaków, Zofię i Jana Nowackich, Irenę Kaczmarek, Zdzisława Plewę, Michała Klecza, Józefa Jasińskiego i księży z naszej parafii

     J

   17:00

+ Jana Sucholińskiego w 3 r. śm.  i zm. z rodz.

   Śr.

     29.11.

     T

   17:00

+ Weronikę i Leona Juskowiaków, Ryszarda Ziółkowskiego, Martę i Bolesława Ziółkowskich, Stefanię Gmur i zm. z rodz.

     S

   17:00

+ Stanisławę, Stanisława i Jerzego Niedźwiedziów, Bronisławę, Stefana i Henryka Szymczaków, Franciszka Kowalskiego, Mariana Dąbrowicza i Eugeniusza Sroczana

   Cz.

     30.11.

     J

   17:00

+ Teresę, Stanisława, Bolesławę i Zdzisława Małeckich, Agnieszkę, Franciszka i Stanisława Tajchertów, Rozalię Ciesiekską, Helenę Klamecką i zm. z rodz. Chudych i Małeckich

     T

   17:00

   Z podz. za 48 r. małżeństwa – z prośbą o dalsze Boże bł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  z.

DATA

KS.

GODZ.

INTENCJE  MSZALNE

Pt.

 

 

 

      1.12.

 

      J

   17:00

+ Domicelę i Mieczysława Osińskich, Marię i Ignacego Dudziaków i Michała Bąka

 T

   17:00

 

+ Mariana Sierpowskiego – od r. Sierpowskich z Zaorla

+ Barbarę Borucką i zm. z rodz.

+ Macieja Gil – od Kreczmarów i Jaśniaków z Konarzewa

+ Teresę Polak – od wioski Nad Stawem

+ Witolda Mrugalskiego z ok. urodzin

+ Mariannę Dolata

+ Marzenę Nowak – od kuzyna Damiana z żoną Kingą

+ Czesława Chróścińskiego  - od r. Małygów z Jezior

+ Jana Skrzypczaka – od Marii Plewa z Osieka         

+ Zofię Woroch – od r. Koszarków z Jutrosina

+ Zbigniewa Małygę – od r. Kurant

+ Wiesława Matysiaka – od r. Ostek

+ Bożenę Dolatowską – od mieszkańców ul. Powstańców

+ Krystynę Deka -  od szwagierki Maryli z rodz.

+ Władysławę Grześkowiak – od wnuka Tomka z rodz.

+ Rafała Danielaka – od przyjaciół Grzegorza i Ani z dziećmi

+ Jerzego May – od Bractwa Kurkowego w Jutrosinie

+ Irenę Bartkowiak – od syna Włodzimierza z żoną i wnukiem Krzysztofem z rodziną

+ Zofię i Stanisława Stanisławskich, Irenę i Ignacego Kaczor - od Ani i Jurka z rodziną

+ Jolantę Pruchnik – od r. Wojtyczków z Nowego Sielca

+ Stanisława Tarka – od r. Nowackich z Pawłowa

+ Ks. Kazimierza, Ks. Stanisława,  O. Feliksa,  zmarłe siostry Jadwiżanki  i  zm. kapłanów z naszej parafii

  Sb.

       2.12.

     J

   8 :00

  Jako  wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata

     J

   17:00

+ Franciszka Talagę i zm. z rodz. Talagów, Franciszka i Władysławę Gilów i zm. z rodz. Gilów i Olejniczaków

     T

   17:00

+ Franciszka, Stanisławę i Teresę Snellów, Franciszka, Stefanię, Ryszarda, Krystynę i Jerzego Skrzypczaków, Edytę Rychel, Aleksandrem Jagodzińską i zm. z rodz.

      S

   17:00

+ Czesławę Nowaczyk w 12r.śm; zm. z rodziny Nowaczyków, Juskowiaków, Zmysłowskich i Łukowiaków

     T

   18:30

+ Stefanię, Józefa i Barbarę Zmudów, Jadwigę i Romana Matuszewskich, Mariannę Kasprzak, Zenona Łysikowskiego i Józefa Polaka