Parafia pw. Św. Elżbiety w Jutrosinie

ul. Tadeusza Kościuszki 11
63-930 Jutrosin

tel.  65 5471 409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ndz.

     28.11.

      J

7:30

+ Katarzynę, Franciszka, Jana Adamczaków, Annę, Leona Grzelaków i zm. z rodziny oraz o zdrowie dla Barbara

      J

    9:30

+ Iwonę i Mirosława Ptak i Wandę Miedzińską

     T

    9:30

+ Teofila Krzyżosiaka w 1 r. śm. Zofię i Stanisława Krzyżosiaków, Annę i Walentego Walkowiaków

    St.

    9:30

+ Stanisławę i Antoniego Robaków, Stanisławę, Katarzynę, Józefa Bernadków, Mariannę i Antoniego Jórdeczków i Mirosława Stanisławskiego

     St.

   11:00

+ Władysławę Wachowiak w 3 r. śm. i Ignacego Wachowiaka i zm. z tej rodz.

      J

  11:00

+ Stanisława, Wiktorię, Franciszka, Jana, Stanisława, Teresę, Stanisławę Stróżyńskich i zm. z r. Konrady, Michalskich i Radajewskich

     T

   11:00

+ Szymona, Felicytę, Kazimierza Wrzeszczów i zm. z r. Stasiaków

    St.

   16:00

   Z prośbą o radość życia wiecznego dla + Pelagii Kantorskiej w 4 r. śm.  i Leszka Wawrzyniaka i zm. z rodz.

     T

   16:00

+ Andrzeja, Teresę, Leonarda Mielcarek, Janinę i Stanisława Kubiak i wszystkich zm. z rodz. Kubiaków, Matysiaków, Frąckowiaków i Babierczuków, Tadeusza Kaczmarka, Edwarda Szpechcińskiego  i zm. księży i siostry zakonne pracujących w naszej parafii i duszę w czyśćcu cierpiące i o nawrócenie grzeszników

   Pn.

      29.11.

       J

   17:00

+ Wandę Pawlak w 4 r. śm. Wiktora i Stanisława Pawlak, zm. dziadków, Irenę Kaczmarek, Zofię i Jana Nowackich, Michała Klecza i zm. kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

      T

   17:00

+ Jana Sucholińskiego w 1 r. śm.

     St.

 17:00

+ Teresę Bartlewicz – od członków Żywego Różąńca

    Wt.

      30.11.

      J

   17:00

+ Teofila Krzyżosiaka, Bolesława Waścińskiego i zm. z rodziny Waścińskich;  Zofię i Stanisława Krzyżosiaków, Annę i Walentego Jankowiaków; Helenę i Wacława Antkowiaków

    St.

17:00

+ Zofię Wawrzyniak – od członków Żywego Różańca

    T

17:00

+ Teresę Bartlewicz – od męża

   Śr.

     1.12.

    St.

   17:00

   Nowennowe

     T

   17:00

+ Władysława i Bronisławę Motławskich

   Cz.

     2.12.

      T

  17:00

+ Zenona, Mariannę, Kazimierza, Józefa, Bolesława i Piotra Łysikowskich; Stefanię, Barbarę, Józefa Zmudów; Józefa Polaka, Reginę i Romana Jasińskich

     St.

  17:00

+ Henryka Robaszyńskiego – od żony

      J

  17:00

+ Teresę Bartlewicz – od córki Anity z mężęm i dziećmi

 

 

 

 

 

 

 

 

   Dz.

DATA

KS.

GODZ.

INTENCJE  MSZALNE

Pt.

 

 

 

    3.12.

 

    St.

  17:00

+ Annę, Stanisława, Jerzego, Alojzego Frąckowiaków, Zofię i Józefa Szumnych, Andrzeja Janaszka, Antoniego i Anastazję Vogtów, Barbarę i Mariana Chwierotów i zm. z rodz.

     J

  17:00

+ Stefanię i Franciszka Kudaków

     T

 

  17:00

 

+ Mirosława  Ptak – od Genowefy, Emilki i Henryka z rodzinami z Krotoszyna
+ Adama Kląskała – od Marii i Jana Śledź oraz Joli, Beaty i Ani z rodzinami
+ Krzysztofa Lisa – od r. Kaźmierczaków                                                                                                                                               + Walentynę Kiałkę – od bratowej Ireny z rodz.                                                                                                                                          + Zofię Wawrzyniak – od siostry Ewy z mężem i dziećmi                                                                                                                                          + Gertrudę Pawlicką – od sąsiadów Wachowiaków i Waścińskich                                                                                                                                + Waldemara Frąckowiaka – od Ireny i Grzegorza Grześkowiak                                                                                                                    + Henryka Warnawskiego – od Krzysztofa z synami                                                                                                                 + Mateusza Jarusa – od Krzysztofa Waścińskiego z rodz.

+ Andrzeja Krzyżoszczaka – od r. Jędrkowiaków                                                                                                                           + Stanisława Organistkę – od sąsiadów Haliny i Jacka Śniadeckich                                                                                                                       + Tadeusza Podymę – od bratowej Stasi z synami                                                                                                                                       + Marię Tyrakowską – od brata Jacka z rodz.                                                                                                                           + Romana Kuklę – od Justyny i Piotra Ławniczak z dziećmi i Mariana Szymarek

+ Barbarę Mikołajczak – od szwagra Stanisława z rodz.                                                                                                                          + Reginę Kasprzak – od r. Latusków ze Starego Sielca                                                                                    + Stefanię i Jana Pawlickich                                                                                                                   + Jana Jackowskiego – od siostry Krystyny z rodz.                                                                                                                                                  + Jerzego Lubowskiego – od r. Snellów                                                                                      + Stanisława Gola – od chrześniaka Mariusza z rodz.                                                                                                                                                            + Irenę Tłuściak – od r. Jankowiaków                                                                                        + Henryka Koniecznego – od szwagierki z rodz.                                                                   + Tadeusza Walkowiaka – od brata Andrzeja z żoną                                                          + Henryka Robaszyńskiego – od córki Wiesławy z mężem i synami
+ Ks. K. Białka,  O. Feliksa,  Siostry Jadwiżanki i zmarłych kapłanów, którzy pracowali w naszej parafii

 

  Sb.

  

     4.12.

    St.

   17:00

+ Władysława Bergera w 4 r. śm. Czesławę i Walentego Bergerów, Annę i Stanisława Szalkowskich i zm. z tych rodzin

      J

   17:00

+ Domicelę Osińską w 1 r. śm.

     T

   17:00

+ Franciszka w 22 r. śm. Stanisławę, Teresę Snellów, Franciszka, Stefanię, Jerzego, Krystynę, Ryszarda Skrzypczaków, Edytę Rychel, Aleksandrę Jagodzińską i za zm. z rodz. Wojciechowskich, Skrzypczaków i Jagodzińskich

     T

   18:30

+ Stanisława Stelmacha w 1 r. śm.

    St.

   18:30

Jako wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze i całego świata

      J

   18:30

+ Kazimierza Glurę i zm. z rodz. Glurów, Wojtyczków, Grześkowiaków i zm. księży pracujących w naszej parafii i siostry zakonne