Parafia pw. Św. Elżbiety w Jutrosinie

ul. Tadeusza Kościuszki 11
63-930 Jutrosin

tel.  65 5471 409

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dz.

DATA

KS.

GODZ.

INTENCJE  MSZALNE

 Nd.

    4.12.

     J

7:30

+ Mieczysława Strzępe w 7 r. śm. Weronikę, Władysława i Piotra Strzępów, Jana, Stanisławę i Władysława Murawów, Weronikę Pieprzyk i zm. z rodz. Strzępów i Murawów

     T

    9:30

+ Romana w 4 r. śm. oraz o zdrowie dla Darii i dziecka

      J

    9:30

+ Franciszka, Stanisławę i Teresę Snellów, Franciszka, Stefanię, Krystynę, Jerzego i Ryszarda Skrzypczaków, Edytę Rychel, Aleksandrę Jagodzińską i zm. z rodz.

     T

   11:00

+ Józefa Nawrota w 2 r. śm. i w 2 r. śm. Mariana Dąbrowicza, Stanisławę, Antoniego i Eugeniusza Dąbrowiczów i zm. z rodz.

     J

   11:00

+ Barbarę z ok. imienin, Wandę i Eugeniusza Sendeckich, Bronisława i Mariannę Walkowiak i zm. z rodz.

     S

   16:00

+ Bronisławę i Władysława Motławskich, Zygmunta Waścińskiego i zm. z rodz. Waścińskich i Motławskich

     T

   16:00

+ Teofila Krzyżosiaka, Bolesława Waścińskiego, Jana Balcera i zm. z rodz. i o Boże bł. w rodz.

   Pn.

   5.12.

       J

   17:00

+ Marię i Szczepana Latusków, Teresę i Mariana Dudów, Teresę i Stanisława Tatarków, Elżbietę Brodę i zm. z rodz. Brodów, Dudów, Latusków, Kolibabków i zm. księży z naszej parafii i duszę w czyśćcu cierpiące

      T

 17:00

   W 90 r. urodzin Marii – z podz. za łaski, z prośbą o dalsze zdrowie

    Wt.

    6.12.

      J

   17:00

+ Stefanię i Franciszka Kudaków

     T

 17:00

+ Zenona, Mariannę, Halinę, Kazimierza, Bolesława, Józefa i Piotra Łysikowskich, Stefanię, Barbarę i Józefa Zmudów, Józefa Polaka, Reginę i Romana Jasińskich

   Śr.

    7.12.

     S

   17:00

+ Barbarę i Franciszka Peplińskich, Weronikę, Leona i Grzegorza Cierlików, Józefa Zmudę, Jana Zygmunta, Jana Łakomego i zm. z rodz.

      T

   17:00

+ Stefana Zawidzkiego w 4 r. śm. i zm. z rodz. Zawidzkich i Pietruszków

   Cz.

     8.12.

      J

 10:00

+ Salomeę Wycisk w 14 r. śm. Stanisława, Józefa i Jacka Wycisków i zm. z rodz. z  rodz. Wycisków i Pawlaków

     T

10:00

+ Idziego, Stanisławę, Stanisława, Ryszarda, Mieczysława Pawlaków, Stefanię, Franciszka, Ryszarda, Krystynę i Jerzego Skrzypczaków, Stanisława Mikusa i Annę Tatarek

     J

17:00

+ Antoniego, Dominikę, Wiesławę Małeckich, Piotra Kiczkę, Jana Gila  i zm. z rodz. Gilów, Małeckich, Organistków i Krystynę Kulską

    T

17:00

+ Mariana Karasia w 8 r. śm. Gertrudę, Teresę i Juliana Miśków i zm. z rodz. Karasiów

     J

  18:30

   Z podz. za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże dla całej rodz.

     T

   18:30

+ Jakuba, Mariannę i Franciszka Jankowiak, Andrzeja, Mariannę i Józefa Wrzeszcz, Honoratę, Zofię i Zbigniewa Fengler, Irenę i Tadeusza Tłuściak, Józefa Grzywacza i zm. z rodz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  z.

DATA

KS.

GODZ.

INTENCJE  MSZALNE

Pt.

 

 

 

      9.12.

 

      J

   17:00

+ Andrzeja Leśniowskiego, Henryka i Macieja Klaus

  T

   17:00

 

+ Mariana Piotrowiaka – od Darii i Marcina                                                                         + Emilię, Stefana i Ryszarda Hauzów                                                                                        + Halinę Łysikowską – od Leszka i Kasi z córką                                                                   + Elżbietę Brodę – od r. Stróżyńskich i Oleksy                                                                     + Antoniego Lenartowskiego – od mieszkańców Pawłowa i Piskorni                       + Krystynę Małecką – od r. Gilów                                                                                                + Sławomira Płócienniczaka – od sąsiadów z bloku                                                          + Barbarę Borucką –od Ewy i Marka Krzyżosiaków                                                          + Stefana Plewkę– od  siostry Ireny z rodz.                                                                            + Krystynę Kuberę – od Aliny i Benedykta Maciejak                                                         + Krystynę Kulską – od Iwony i Ewy z rodzinami

+ Stanisławę Mikołajczak – od Heni z rodz.                                                                           + Mieczysława Pawlaka – od Pawła z rodz.                                                                            + Agnieszkę Polak – od syna Krystiana z Iloną                                                                      + Grzegorza Drobińskiego – od kuzynki Elżbiety z rodz.                                                 + Jerzego Stanisławskiego – od syna z rodz.                                                                          + Zenona Waścińskiego – od r. Stróżyńskich i Oleksy                                                       + Ewę Świentek – od córki Sylwii z rodz.                                                                                + Teresę Sadowską – od syna Rafała                                                                                         + Tadeusza Grześkowiaka – od żony

+ Ks. K. Białka, Ks. S. Woźnickiego,  O.Feliksa,  zmarłe siostry Jadwiżanki  i  zm. kapłanów z naszej parafii

Sb.

      10.12.

     T

    17:00

+ Stefana w 19 r. śm. i Helenę Jarus, Mateusza Jarusa, Ewę i Stanisława Leśniewskich, Teresę Łukowiak i zm. z rodz. Jarusów i Bernadków

     S

   17:00

+ Stanisława i Mariannę Robakowskich, Jana i Antoninę Grześkowiak, Halinę Mikołajczak i zm.  z rodz

      J

   17:00

+ Henryka Piotrowskiego w 25 r. śm.  oraz Krzysztofa Piotrowskiego i wszystkich zm. z rodz. Piotrowskich i Kasprzaków

     S

   18:30

+ Urszulę i Jana Migasiewicz, Zofię i Jana Migasiewicz

     T

   18:30

+ Sabinę, Kaźmierę i Edwarda Wascinskich

     J

   18:30

+ Gertrudę, Józefa, Jerzego i Eugenię Kubiaków, Janinę Mikołajczyk i zm.  z rodz. Rotman